Kontakt

Göran Granqvist

VD - entreprenad

070 34 84 590

Benny Granqvist

Försäljning

070 84 52 887

Sven-Arne Andersson

Maskintrailer

070 97 72 631

Monica Granqvist

Ekonomi

044 819 43

Stellan Granqvist

Transportledare

070 34 84 592

Max svensson

Trädfällning

070 34 84 595

 
 
 
 

Copyright @ All rights reserved

Granqvist Åkeri & Schakt AB

Vanneberga 3549

288 90 Vinslöv